O Jozefovi Luknárovi


Jozef Luknár
Narodil sa 6. decembra 1870 v Račišdorfe vo vinohradníckej rodine. Bol veľmi nadaný, no dostalo sa mu len základného vzdelania. V auguste roku 1913 vycestoval za zárobkom do USA v nádeji, že splatí dlžoby zapríčinené neúrodou a že jeho syn Jozef bude môcť študovať bez toho, aby bolo treba predať čo len piaď zeme z rodinného gruntu. Cestu vlakom a loďou do Ameriky a prvé mesiace pobytu v Milwaukee, Wisconsin, kde ťažko pracoval ako zlievač, popísal v januári roku 1914 v pozoruhodných zápiskoch, ktoré možno označiť za prvý račiansky cestopis. V zápiskoch prejavil skvelý pozorovací talent, nezvyčajnú otvorenosť, hlbokú zbožnosť a schopnosť popisovať popri vonkajších skutočnostiach aj svoje city k manželke a dietkam, k rodnej obci i k domovine. V USA ho zastihla I. svetová vojna, počas nej pracoval ako záhradník. Do vlasti sa vrátil až po skončení vojny v roku 1920. Jeho syn Jozef, narodený v roku 1896, bol za I. ČSR ako prvý Račan promovaný za doktora práv. Vďaka pracovitosti a predvídavosti Amerikána Jozefa Luknára a jeho ženy Agneši sa neskôr výborného vzdelania dostalo aj ich ďalším deťom, ako aj ich vnúčatám. Jozef Luknár zomrel po ťažkom infarkte v Račištorfe v januári 1945.